REKISTERISELOSTE

Tietosuojaseloste 23.05.2018

1. Rekisterinpitäjä
Lastenpuoti Tenavalinna Oy
Jalopuunkuja 3, 90800 OULU
Y-Tunnus: 2556368-6
Sähköposti: asiakaspalvelu@tenavalinna.fi

2. Rekisterin nimi
Rekisterin nimi on Lastenpuoti Tenavalinnan asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja kadonneiden pakettien seurantaan. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Lastenpuoti Tenavalinnan toiminnan kehittämiseen, tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin liittyen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

4. Rekisterin tietosisältö
Lastenpuoti Tenavalinnan asiakasrekisteri sisältää:

-Asiakkaan etu- ja sukunimi
-Sähköpostiosoite
-Postiosoite
-Puhelinnumero
-Tiedot käsitellyistä tilauksista
-Onko asiakas uutiskirjeen tilaaja

Verkkokauppaan rekisteröityneeltä asiakkaalta lisäksi:
-Käyttäjätunnus
-Salasana
-Asiakasnumero
 
HUOM! Lastenpuoti Tenavalinna ei koskaan pyydä eikä tallenna kuluttajasta

    a) henkilötunnusta
    b) luottokorttitietoja
 

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat tiedot, jotka saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Lisäksi muut tiedot, jotka asiakas antaa kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa tuotetta. Muita säännönmukaisia tietolähteitä ei ole.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt sekä näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät.  Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Rekisteri sijaitsee Lastenpuoti Tenavalinnan salasanasuojatulla palvelimella. Lisäksi järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Asiakasrekisteriä on lupa käyttää ainoastaan henkilöillä ja ylläpitäjillä, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ja -mainontaan ilmoittamalla siitä sähköisesti Lastenpuoti Tenavalinnan asiakaspalveluun.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä Lastenpuoti Tenavalinna asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisena sähköpostiin: asiakaspalvelu@tenavalinna.fi

11. Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Asiakas voi korjata perustietojaan ollessaan kirjautuneena sisään.
Asiakas itse vastaa tietojen oikeellisuudesta ja Lastenpuoti Teanvalinna voi oikaista,
poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tietoja, jotka ovat puutteellisia, virheellisia tai vanhentuneita.
Lastenpuoti Tenavalinna ei tarkista ulkopuolisista lähteistä tietojen oikeellisuutta.
Asiakkaan pyynnöstä tiedot voidaan poistaa rekisteristä, pyyntö pitää esittää kirjallisena. Tällöin edellytetään, että henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.